VADEFUGLE - WADERS
Tilbage til fuglebilleder

Vibe

Stenvender

Stor Kobbersneppe

Hvidklire

Mudderklire

Islandsk Ryle

Alm. Ryle

Sandløber

Klyde

Stylteløber

Lille Braksvale

Lille Præstekrave

Stor Præstekrave
Vadefugle 2 - Waders 2

©Albert Steen-Hansen