Opdateret d. 10.1.2018

Tilbage til forsiden

Naturdagbog 2018

Mandag den 10. januar vedvarende regn og slud 1-2 grader


Jagttid på knarand er uændret
1.sept til 31 decemberHavlit hun fredes

Havlit hun fredes
Hen på sommeren træder en ny jagtlov i kraft.

Det er ikke min hensigt at nedfælde hele jagtloven på denne side, men generelt gælder det, at dyr og fugle, der ikke har en jagttid, er fredede.Noget af det nye er:

1. Det bliver nu tlladt at skyde det store hjortevildt, kronhjort, sika og dådyr, med bue og pil.
2. Falkejagt bliver lovligt.
3. Ringduens jagttid øges med to uger i oktober.
4. Tyrkerduen fredes vest for Storebælt.
4. Sølvmåge må skydes i byerne, men sildemåge og svartbag er stadigt fredet.
5. Jagt på grågås i august på landbrugsjord i afstand af 300 m fra vådområder.
6. Havlit hun fredes.
7. Fløjlsand hun fredes

At udvide ringduens jagttid to uger i oktober er en fejlslutning. Isted burde man have udskudt jagttiden til 1. november. Jeg har for år tilbage fotograferet en unge i 11. november. Det viser blot, at ringduen yngler langt hen på året.


Ringdue arkivfoto

Ringdue arkivfoto

Ringdue ungfugl foto fra 11. november 2008

Tyrkerdue arkivfoto

Tyrkerdue arkivfoto

Huldue arkivfoto

Der bliver nu jagt på grågås i august. Jagten er et led i bestandsregulering